Skip to content
Te Puna Oranga o Otaki

Te moemoeā/Our Vision

Kia angitū ai te hauora o te iwi, mā te mahi tahi, te ako tahi, kia mauri ora te hāpori whanui tonu.

A thriving community, built on collaboration and ongoing development to ensure equitable well being outcomes for all.

Tirohia Te Puna Oranga o Otaki

Help shape the future of health and wellbeing in Ōtaki

Be part of the kōrero! Tirohia is a quick questionnaire designed to assist in the development of an Ōtaki locality health plan.  

 It is implemented by Ngā Hapū o Ōtaki & Te Puna Oranga o Ōtaki.

Simply click a link below to take part in Tirohia 2023

Our Services

Te Puna Oranga o Ōtaki are currently providing services across a wide range of community needs including the below. 

Te Aronga/Our Purpose

Providing our community with the support they need to be self-determining, healthy and achieve their aspirations.
 
Whaia te iti kahurangi, ki te tuohu koe, me he maunga teitei.

Te Kaupapa/Our Mission

To be a centralised source of wellbeing for Ōtaki, working collectively to increase our community capacity to support the health and wellbeing of our people and whānau.
 
Mā te huruhuru, ka rere te manu.

Ngā Tikanga/Our Values

Whakapapa 

We are grounded by our connections within the community, to each other, and our tūpuna. We respect and build on local knowledge and experience.

Kotahitanga

We work collectively with our community to shape our priorities and achieve our vision.

Rangatiratanga 

We are aspirational and support our community to own and drive solutions that enable their ability to be self-determining

Manaakitanga

We are respectful and inclusive, conducting ourselves in a way that is mana enhancing.

Pūkengatanga

We are resourceful and continue to pursue knowledge and expertise to support our people and whānau.

Kaitiakitanga

We nurture, protect and sustain our community and environment.